Teiden, katujen ja muiden alueiden asiantuntijapalvelut

Toimimme tilaajan toimeksiannoissa asiakaslähtöisesti. Yhteistyössä tilaajan kanssa varmistamme hankkeen kustannustehokkaan ja laadukkaan lopputuloksen.

  • Teiden, katujen, ja muiden alueiden päällystysurakat ja paikkaukset

  • Investointihankkeet ja tiestön rakennusurakat

  • Tiemerkintöjen rakennuttaminen ja ylläpidon suunnittelu

  • Katujen kunnossapitotarpeiden koordinointi ja korjaussuunnitelmien laadinta

  • Kiviainesalueisiin liittyvät asiantuntijapalvelut

  • Yksityisteiden asiantuntijapalvelut

  • Yleisten alueiden, urheilupaikkojen, reittien ym. kunnossapidon suunnittelu

  • Muut asiantuntijatehtävät